Installatiebedrijf Brandveiligheid

Brandmeldinstallaties voor uw brandveiligheid; levens redden en schade beperken

Aan brandveiligheid en noodverlichting stelt de gemeente strenge eisen, voordat ze een gebruikersvergunning afgeven. Terecht, want de gevolgen van brand kunnen zeer ernstig zijn. De schade is alleen te beperken door brand vrijwel direct te ontdekken en te doven door waarde te hechten aan brandveiligheid met een brandmeldinstallatie, die onderdeel uitmaakt van de brandmeldcentrale.

Brandmeldinstallatie kan niet zonder brandmeldcentrale

Hoe sneller een brand bekend is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. Een goede brandmeldinstallatie kan dan ook niet zonder een brandmeldcentrale. Het zorgt voor de communicatie tussen de onderdelen van uw brandmeldinstallatie. Alle signalen van brandbeveiligingsapparaten komen hier binnen. Bij signalen kan de brandmeldcentrale functies uitvoeren. U kunt denken ontruimingssirenes, sprinklerinstallaties of het openen van nooduitgangen. Een brandmeldinstallatie bestaat minimaal uit een aantal brandmelders en signaalgevers. De signaalgevers geven het brandalarmsignaal af. Meestal gaat het dan om een geluidssignaal. 

Certificaten brandmeldinstallatie; NEN 2535, NEN 2654-1 en NEN 2575

Brandveiligheid is een van de belangrijkste onderdelen die in uw gebouw op orde dient te zijn. Botermans Elektrotechniek legt hier dan ook strenge eisen aan en legt brandmeldinstallaties aan volgens NEN 2535. Wij onderhouden brandmeldinstallaties conform NEN 2654-1. Ook NEN 2575 (norm voor ontruimingsinstallaties) mag niet uit het oog verloren worden. Zo weet u zeker dat uw brandmeldinstallatie goed werkt, wel zo prettig! Zo weten brandweer, verzekeraars en ook de wetgever dat alles in orde is en aan de eisen voldoet wordt. 

Installatiebedrijf Brandveiligheid

Het voortraject is daarom minstens zo belangrijk als de aanleg van de brandmeldinstallatie zelf. Het traject begint met overleg met de klant en het in kaart brengen van de gevaren. Vervolgens stellen wij een Programma van Eisen op, dat vervolgens ter controle aan de brandweer wordt voorgelegd. Na positieve beoordeling van het Programma van Eisen beginnen onze Installatie Deskundige met de aanleg van de brandmeldinstallatie. Botermans Elektrotechniek is door het KIWA-NCP gecertificeerd voor de aanleg van brandmeldinstallaties. Zo weet u zeker dat u bij ons aan het juiste adres bent en de installatie met een gerust hart aan ons kan overlaten. De brandveiligheid van uw gebouw, uw werknemers en uzelf is gewaarborgd!

Onderhoud brandmeldinstallatie

Periodiek onderhoud aan uw brandmeldinstallatie is verplicht. Ook bent u verplicht om deze inspectie vast te leggen in een logboek. Botermans Elektrotechniek biedt een onderhoud – en serviceabonnement, zodat u jaarlijks ervan verzekerd bent dat uw brandmeldinstallatie op een juiste wijze is onderhouden. Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder in samenwerking met ons - als onderhoudsbedrijf - de jaarlijkse taken conform de geldende regelgeving uitvoeren. NEN 2654-1 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden. U ontvangt als de brandmeldinstallatie aan de nodige eisen voldoet een onderhoudscertificaat. Ook dit is weer erg belangrijk voor brandweer, verzekeraars en de wetgever.

Noodsituatiesystemen

Uw brandmeldcentrale is uit te breiden met verschillende noodsituatiesystemen, die bij brand een belangrijke rol vervullen. Denk hierbij aan externe meldsystemen, ontruimingsinstallaties of brandmeldpanelen.

Certificaten brandmeldinstallatie

Het voortraject is daarom minstens zo belangrijk als de aanleg van de installatie zelf. Het traject begint met overleg met de klant en het in kaart brengen van de gevaren. Vervolgens stellen wij een Programma van Eisen op, dat vervolgens ter beoordeling aan de brandweer wordt voorgelegd. Na een positieve beoordeling van het Programma van Eisen beginnen onze Installatie Deskundige met de aanleg van de brandmeldinstallatie. Technisch installatiebedrijf Botermans Elektrotechniek is door KIWA-NCP gecertificeerd voor het installeren en onderhouden van gecertificeerde brandmeldinstallaties.

Mogelijkheden in brandveiligheid

Wilt u weten wat bij u qua brandveiligheid nodig is en wat dus het beste bij uw situatie past? Neem contact met ons op via (071) 407 48 97 of ons contactformulier. Als KIWA-NCP gecertificeerd installatie- en onderhoudsbedrijf geven wij u een vrijblijvend en uitstekend advies op het gebied van brandveiligheid.

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.